O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół im. Świętego Brata Alberta zajmuje się wsparciem działań o charakterze osłonowym, zapobiegającym degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, przez niesienie doraźnej i stałej
pomocy tej grupie przez wydawanie dla nich gorącej zupy z wkładką (1 litr zupy na osobę) i suchego prowiantu, środków czystości i odzieży.

Codziennie do naszej kuchni trafia około 250 osób głodnych, potrzebujących spożyć gorący posiłek. Dla
niektórych jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Zupa podawana jest z wkładką, pieczywem i suchym prowiantem. Wydajemy również środki czystości, odzież częściowo zakupionych przez Stowarzyszenie oraz otrzymanych przez
darczyńców.
Ponad połowa osób, które do nas trafiają nie posiada żadnych dochodów, przez brak zatrudnienia, choroby, alkoholizm, narkomanie.
Nasza pomoc ma na celu doraźne likwidowanie skutków biedy, częściowe zapobieganie patologiom jak
kradzieże. Otrzymanie gorącego posiłku likwiduje napięcia stresowe wśród tych ludzi.

Osoby korzystające z naszej kuchni to ludzie bezdomni, więźniowie opuszczający zakłady karne, osoby o niskich dochodach, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci. Osoby przyjeżdzające do Krakowa w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kuchnia usytuowana jest niedaleko dworca głównego.

Zakładane cele realizacji:
Przez  otrzymanie gorącego posiłku z wkładką, chlebem i suchym prowiantem Stowarzyszenie przyczynia się do zmniejszenia ilości ludzi głodnych w Krakowie i województwie. Osoby przychodzące do naszej kuchni
obsługiwane są codziennie w godz. 12-14ta, natomiast
rodziny wielodzietne otrzymują suchy prowiant, środki czystości i odzież w godzinach dopołudniowych. Również wydajemy paczki
okazjonalne na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia i słodycze dla dzieci na Dzień Dziecka i Św. Mikołaja.

Miejsce realizacji zadania publicznego:
Kuchnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Brata Alberta znajduje się w Krakowie,
przy ul. Reformackiej 3.

Opis poszczegółnych działań:
Przyjmujemy ponad 150 osób dziennie korzystających z naszej kuchni. Tygodniowo wydajemy dla nich 750 posiłków,
a miesięcznie 2250. Działalność jest nieodpłatna. Wydawana jest również żywność w ramach programu PEAD
dla 228 osób skierowanych przez MOPS, jak również paczki żywnościowe z okazji świąt.

Współpraca:

Stowarzyszenie Świętego Brata Alberta współpracuje z MOPS – dział bezdomnych, Gmina Kraków częściowo pokrywa koszty działalności Kuchni.
    

Sprawozdanie za rok 2022:

           

Dodaj komentarz