Witamy na Naszej stronie internetowej!

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta.

 

Przekaż 1% podatku
potrzebujacym
              czytaj wiecej

 


O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół im. Świętego Brata Alberta zajmuje się wsparciem działań o charakterze osłonowym, zapobiegającym degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, przez niesienie doraźnej i stałej
pomocy tej grupie przez wydawanie dla nich gorącej zupy z wkładką (1 litr zupy na osobę) i suchego prowiantu, środków czystości i odzieży.

Codziennie do naszej kuchni trafia około 250 osób głodnych, potrzebujących spożyć gorący posiłek. Dla
niektórych jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Zupa podawana jest z wkładką, pieczywem i suchym prowiantem. Wydajemy również środki czystości, odzież częściowo zakupionych przez Stowarzyszenie oraz otrzymanych przez
darczyńców.
Ponad połowa osób, które do nas trafiają nie posiada żadnych dochodów, przez brak zatrudnienia, choroby, alkoholizm, narkomanie.
Nasza pomoc ma na celu doraźne likwidowanie skutków biedy, częściowe zapobieganie patologiom jak
kradzieże. Otrzymanie gorącego posiłku likwiduje napięcia stresowe wśród tych ludzi.

Osoby korzystające z naszej kuchni to ludzie bezdomni, więźniowie opuszczający zakłady karne, osoby o niskich dochodach, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci. Osoby przyjeżdzające do Krakowa w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kuchnia usytuowana jest niedaleko dworca głównego.

Zakładane cele realizacji:
Przez  otrzymanie gorącego posiłku z wkładką, chlebem i suchym prowiantem Stowarzyszenie przyczynia się do zmniejszenia ilości ludzi głodnych w Krakowie i województwie. Osoby przychodzące do naszej kuchni
obsługiwane są codziennie w godz. 12-14ta, natomiast
rodziny wielodzietne otrzymują suchy prowiant, środki czystości i odzież w godzinach dopołudniowych. Również wydajemy paczki
okazjonalne na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia i słodycze dla dzieci na Dzień Dziecka i Św. Mikołaja.

Miejsce realizacji zadania publicznego:
Kuchnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Brata Alberta znajduje się w Krakowie,
przy ul. Reformackiej 3.

Opis poszczegółnych działań:
Przyjmujemy ponad 150 osób dziennie korzystających z naszej kuchni. Tygodniowo wydajemy dla nich 750 posiłków,
a miesięcznie 2250. Działalność jest nieodpłatna. Wydawana jest również żywność w ramach programu PEAD
dla 228 osób skierowanych przez MOPS, jak również paczki żywnościowe z okazji świąt.

 

Informacja

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia 2017 roku w Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św.Brata Alberta  w Krakowie ul.Reformacka 3  osoby które
otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych
 

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,  mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała , koncentrat pomidorowy,
powidła ze śliwek ,gulasz wieprzowy z warzywami , filet z makreli , szynka drobiowa , szynka wieprzowa ,pasztet wieprzowy cukier biały, olej rzepakowy,

 

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Przyjaciół im.Św, Brata Alberta), realizować będzie cykliczne działania …
wydawanie gorącego posiłku w dniach od poniedziałku do piątku oprócz świąt wypadających w tych dniach
  w godz. od
12- 13,30 Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności
do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone
  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie),
na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

JEŚLI DOTYCZY: Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2014, 2015 w ramach  którego Stowarzyszenie Przyjaciół im.ŚW. Brata Alberta  objęła wsparciem żywnościowym około   200 osób  .

                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

 

     
 

                                         web sponsored and created by: